REFERENCJE

Pełna treść referencji

List referencyjny

Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o. o . 31-572 Kraków u. Kosynierów 25, wykonało dla Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza w okresie listopad 2008 do styczeń 2009 r. – po wygraniu dwóch postępowań przetargowych – prace stolarskie i montażowe. Prace obejmowały demontaż starych szaf wnękowych oraz wykonanie i zamontowanie nowych szaf i obudów. Wartość wykonanych mebli i prac w oby postępowaniach wynosiła około 56 000 zł. W trakcie wykonywania zadania, zarówno pracownicy jak i kierownictwo „CAMA” wykazali się starannością, rzetelnością i profesjonalizmem, tym bardziej, że roboty wykonywane były w godzinach pracy Urzędu. Jakość mebli i robót była zgodna z umową, prace przebiegały sprawnie, a wszystko zakończone zostało przed terminem.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i rekomendujemy Przedsiębiorstwo „CAMA” jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawce.

List referencyjny wystawia się na prośbę Przedsiębiorstwa „CAMA”.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
mgr Emil Chojnacki

Pełna treść referencji

List referencyjny

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo „Cama” ul. Kosynierów 25, 31-572 Kraków w okresie luty 2008 – marzec 2008 wykonało na moje zlecenie usługi stolarskie (wykonawstwo mebli).

W trakcie realizacji zleconych prac, przedstawiciele wymienionej firmy wykazali się starannością i rzetelnością w zakresie wykonywanych robót. Prace stolarskie były prowadzone zgodnie z moimi wymogami i sztuką stolarską.

W związku z powyższym wysoko oceniam umiejętności fachowe zarówno pracowników fizycznych, jak i kadry nadzoru technicznego zatrudnionych w/w firmie.

Jestem zadowolony ze współpracy i moge rekomendować Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o. o. jako godnego partnera.

Z poważaniem.
Antoni Grabczak

Pełna treść referencji

List referencyjny

Niniejszym informujemy, że Przedsiębiorstwo CAMA sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie wykonywało w okresie 19.03.2009-24.04.2009 r. dla Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie, Oddział Kraków meble biurowe wraz z dostawą i ich montażem na podstawie umowy nr 2720 – 35/2009. Wartość brutto wykonanych prac wyniosła 20.063,96 zł (dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy 96/100 zł).

Zakres usługi został zrealizowany zgodnie ze sztuką stolarką i wymogami Zamawiającego.

Prace wykonano terminowo, wykazując jednocześnie rzetelność i solidność wykonawstwa oraz elastyczność działania.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyno-Technicznych
mgr inż. Wacław Malina